Osutame keskkonnateenuseid ja käitleme teie jäätmeid
Meie teenused
Plastjäätmed
Multiliftkonteiner
Papp
Prügipress
Puidujäätmed
Jäätmejaam
Keskkonna kestlikkuse tagamisest on kasvanud üleilmne hoiak, mis kaasab ja kõnetab üha rohkem ettevõtteid ja kogukondi.
JSK on igapäevaste tegevuste läbi panustamas roherõõmu kasvu. Kaasame roherõõmsalt ka Sind, hea kaasategutseja, püsivate taaskasutajate perre.
keskkond
Roherõõmu põrisevad RRRR-id
Need neli R-i väljendavad kokkuvõtvalt meie väärtusi:
R
vähenda tarbimist
R
taaskasuta
R
kogu kokku
R
taastooda
Tegeleme kestlikku jäätmekäitlusega
Püüame paremini ja rohelisemalt
Töötame suurepäraste koostööpartneritega
Kaasa meid:

Jäätmete Sorteerimiskeskus OÜ

jäätmete vedu, sorteerimine, taaskasutamine, konteinerite rent, multilift konteinerid

JUHTIMINE

Jäätmekäitlus valdkond on pidevas arengus. Sellest tulenevalt arendame oma oskusi ja teadmisi ka meie, et saaksime pakkuda parimaid lahendusi ja teenust.

USALDUSLIKUD SUHTED

Meid motiveerib partnerite ja klientide usaldus, et saame nende vajadused ja soovid võimalikult ressursse säästvalt realiseerida. Ootame, et meie koostööpartnerid, kliendid ja töötajad, järgivad oma igapäevatöös eelkõige keskkonna säästmist.

SUUREPÄRASED KOLLEEGID

Väärtustame igat oma kolleegi meeskonnas, mistõttu suudame pakkuda kvaliteetset teenust. Iga rahuloleva kliendi taga seisab hästi koolitatud ja motiveeritud meeskonna liige. Meie jaoks on oluline lubadustest kinnipidamine, ettevõtte kestlikud toimeprotsessid ja tööohutus.

KESTLIK KESKKOND

Meie jaoks on oluline, et mistahes ressursse ei raisataks. Olgu selleks
mets, vesi, aeg või raha. Tagame, et jäätmekäitlusprotsessid oleksid kooskõlas seadusandluse, partnerite kokkulepete ning kestlikke, keskkonda säästvate tegevustega.
Aitame igapäeva töiste tegevustega kaasa ÜRO säästva arengu memorandum 2030 p.12, „tagada säästvad tarbimis- ja tootmisviisid", realiseerimisele.
Suur-Sõjamäe põik 8a,11415, Tallinn
6825932
56689800